Θεραπεία για την Φοβία Πτήσης στην Μονάδα Θεραπείας ΣυμπεριφοράςΟ φόβος της πτήσης
Ο φόβος της πτήσης
 H Φοβία της Πτήσης (ΦΠ) είναι μια ειδική φοβία που επιφέρει ψυχο-κοινωνική δυσλειτουργία στο 13% του πληθυσμού (Curtis et al., 1998).

Τι είναι Διαταραχή Πανικού με Αγοραφοβία και εάν υπάρχει θεραπεία

Διαταραχή Πανικού και η Αγοραφοβία
Διαταραχές Άγχους


Η Διαταραχή Πανικού και η Αγοραφοβία είναι οι πιο συχνά εμφανιζόμενες Διαταραχές Άγχους σε κλινικό πληθυσμό. Αυτές οι αρρώστιες προκαλούν σοβαρή αναπηρία στον ασθενή και χωρίς την κατάλληλη θεραπεία έχουν μικρά περιθώρια βελτίωσης σε βάθος χρόνου.

  Τιτίκα Μητσοπούλου