Η διαχείριση του θυμού

Η διαχείριση του θυμού


Ο θυμός είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα συναισθήματα.