Λειτουργίας της Μονάδας Θεραπείας Συμπεριφοράς μέσω Skype

Η μονάδα θεραπείας συμπεριφοράς της ήμερες Δευτέρα, Τετάρτη ,Πέμπτη θα είναι στη διάθεση σας από της 11.00 π.μ μέχρι της 13.00μμ.Κατά την διάρκεια των περιορισμών μετακίνησης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, στην διεύθυνση  Skype


Σας ευχαριστουμε