Νεανική Iδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή: Ο Ρόλος και η Ψυχοεκπαίδευση των Γονέων

Ο Ρόλος και η Ψυχοεκπαίδευση των Γονέων


Ελένη Κ. Τζαβέλα – Λία Κουμαντάνου

Η  νεανική Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ) συνδέεται με σοβαρή έκπτωση στην λειτουργικότητα των εφήβων σε κοινωνικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, ενώ  επιφέρει σημαντική συναισθηματική επιβάρυνση