ποιοι είμαστε : Λίγα λόγια για την Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς


Η Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς (ΜΘΣ) λειτουργεί από το 1988 και στο έργο της περιλαμβάνονται:


 1. Η παροχή Θεραπείας Συμπεριφοράς σε ενήλικες πάσχοντες από Διαταραχές Άγχους (Διαταραχή πανικού, Αγοραφοβία, Κοινωνική Φοβία, Ειδικές Φοβίες), Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, Μετατραυματική Διαταραχή Άγχους, ορισμένες Διαταραχές Παρόρμησης και Τριχοτιλομανία. Σε συνεργασία με Παιδοψυχιάτρους θεραπευτές συμπεριφοράς, προσφέρουμε θεραπεία και σε νέους κάτω των 16. Στην ΜΘΣ υπάρχουν καταγεγραμμένα1200 περιστατικά θεραπείας με αξιολόγηση κάθε περιστατικού πριν, μετά και μετά από 6 μήνες απο την ολοκλήρωση της θεραπείας. Ο ρυθμός ανάληψης νέων περιστατικών είναι περίπου 50 κάθε χρόνο. Λίστα αναμονής περί τις 2 εβδομάδες,οι θεραπείες κοστίζουν 3,5 και 6 Ευρώ.

    2. Στοιχειώδεις επιστημονικές ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν από έρευνα πεδίου, δεδομένου του πρωταρχικώς κλινικού έργου της μονάδας. Εξ αυτών έχουν προέλθει13 δημοσιευμένες εργασίες σε Ελληνικά (Ψυχολογία, Ψυχιατρική) και Ξενόγλωσσα (Excerpta Medica, European Psychiatry) περιοδικά, όπως και 2 διδακτορικές Διατριβές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

    3. Ετήσια και διετή σεμινάρια εκπαίδευσης συναδέλφων (ψυχολόγων και ψυχιάτρων) στην θεωρία και την κλινική άσκηση της θεραπείας συμπεριφοράς απο το 1990 (απο το 2008 σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ και την Α' Ψυχιατρική κλινική του Παν. Αθηνών).

    4. Εκδόσεις: Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS). Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής στα Ελληνικά.

Το 
ωράριο είναι 24ωρο, τα κινητά μας τηλέφωνα δίδονται στους ασθενείς και η ενασχόληση με τα παραπάνω δεν έχει ωράριο. Προσπαθούμε να βλέπουμε αρρώστους από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι αλλά, υπάρχουν πολλοί τόσο βαριά άρρωστοι που να μην μπορούν να βγουν από το σπίτι, προς τους οποίους η βοήθειά μας επιδέχεται πολλές βελτιώσεις .

Οι 
συνεδρίες διαρκούν από 45 έως 60', όταν γίνονται στο γραφείο. Η Θεραπεία Συμπεριφοράς όμως, συχνά απαιτεί την παρουσία του θεραπευτή στο φυσικό περιβάλλον του θεραπευόμενου (Έκθεση παρουσία θεραπευτή) και αυτό έχει άλλες χρονικές απαιτήσεις.

Η Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς είναι ενα παράδειγμα της άδολης ανάγκης των συναδέλφων να μάθουν, κρατώντας ταυτόχρονα ζωντανή επί
 27 χρόνια μια υπηρεσία αποτελούμενη από έναν μισθωτό εργαζόμενο.Θεραπευτική Ομάδα (τώρα): Υπεύθυνος και επιβλέπων Γιάννης Κασβίκης, Δρ. Ψυχιατ. Παν. Αθηνών, Θεραπευτής συμπεριφοράς (Παν. Λονδ.). Κατά σειρά αρχαιότητος: 
Π. Μυτσκίδου, Λ. Κουμαντάνου, Τ. Μητσοπούλου, Η. Παυλοπούλου, Γ. Βλοντάκης, Ε. Πασαλαρη, Ε. Τζαβέλλα, Ν. ΠαγκάκηΗ Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς έχει συμμετάσχει στις παρακάτω δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις (σε χρονολογική σειρά):

Δημοσιευμένες εργασίες, διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές:

 1. Kasvikis Υ, Skaloubaka D, Tzeranis S, Timoyiannaki M & Papadatos Y.: First year clinical experience of a new Behavioral Treatment Unit: Demographic and clinical characteristics of attendants. 8th world Congress of Psychiatry, Excerpta Medica:1989, 107.
 1. Κασβίκης Γ.: Νευροορμόνες, ανοσοποίηση και ψυχολογικό στρες. Greek Journal of Clinical Pathology: 1989 (6), 79-88.
 1. Gender divergent etiological factors in Obsessive-Compulsive disorder. H. Noshirvani, Y. Kasvikis, I.M. Marks, F. Tsakiris and W. Monteiro, British Journal of Psychiatry: 1991, 158(2), 260-263.
 1. Μυτσκίδου Π.: Ο ρόλος της απόδοσης ελέγχου για την ψυχική υγεία στη Γνωσιακή/Συμπεριφεριολογική παρέμβαση: Το παράδειγμα της Αγοραφοβίας.” Διπλωματική Εργασία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Αθήνα, 1999.
 1. Κουμαντάνου Ε.: Μελέτη των κλινικών δημογραφικών και φαινομενολογικών χαρακτηριστικών 60 ασθενών με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή. Διπλωματική εργασία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Αθήνα, 2001.
 1. Πούλου Κ.: Διερευνητική μελέτη των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών του Ερωτηματολογίου Φόβου σε Ελληνικό πληθυσμό. Διπλωματική Εργασία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Αθήνα, 2001.
 1. Κασβίκης Γ., Σκαλούμπακα Δ. & Μυτσκίδου Π.: Η επίδραση της θεραπείας έκθεσης στην απόδοση ελέγχου της υγείας 36 αγοραφοβικών ασθενών.Ψυχιατρική, 2003: 14: 191-199.
 1. Κουμαντάνου Ε., Σωτηροπούλου Π., Πούλου Κ. & Κασβίκης Γ. : Δημογραφικά και φαινομενολογικά χαρακτηριστικά 60 Ελλήνων ασθενών με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Ψυχιατρική, 2004: 15(3): 236-244.
 1. Livanou M., Kasvikis Y., Başoğlu M., Mytskidou P., SotiropoulouV., Spanea E., Mitsopoulou T. & Voutsa N.: Earthquake-related psychological distress and associated factors 4 years after the Parnitha earthquake in Greece. European Psychiatry, 2005: 20(2): 137-144.
 1. Σωτηροπούλου Β.: Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μιας μονάδας εξωτερικών ιατρείων ψυχοθεραπείας διαταραχών παθολογικού άγχους και ανάλυση κόστους ωφέλειας. Διδακτορική διατριβή. Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα, 2005.
 1. Κασβίκης Γ., , Σωτηροπούλου Β., Μυτσκίδου Π. Λιβανού Μ. & Πούλου Κ. : Ψυχομετρικές ιδιότητες της ελληνικής έκδοσης του Eρωτηματολογίου Φόβου τωνMarks και Mathews. Ψυχιατρική, (υπεβλήθη).
 1. Λιβανού Μ., Κασβίκης Γ. & Μπούτου Φ.: Κοινωνική φοβία: Φαινομενολογία, κλινική εικόνα και αποτελεσματικές θεραπείες. (2006) Ψυχολογία, (4).
 1. Μυτσκίδου Π. : Η διερεύνηση ποιοτικών μεταβλητών που επηρεάζουν την ψυχοθεραπευτική διαδικασία, όπως η θεραπευτική συμμαχία και τα θετικά συναισθήματα. Η σχέση τους με παράγοντες όπως η συνεργασιμότητα του θεραπευόμενου στην εκτέλεση έργου μεταξύ των θεραπευτικών συνεδριών και η ολοκλήρωση ή διακοπή της θεραπείας. Διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα, 2007.
 1. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ 12 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΧΟΤΙΛΛΟΜΑΝΙΑ, Η.Παυλοπούλου, Γ.Κασβίκης και Ν., Βαιδάκης (2013) πρός δημοσίευση (Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θεραπεία)

Ενδεικτικές ανακοινώσεις και συμμετοχές σε συνέδρια τελευταίων ετών:
 1. Σωτηροπούλου Β. : Διερεύνηση του κόστους και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας Θεραπείας Συμπεριφοράς του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής – Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς, Διημερίδα με τίτλο : «Η Ψυχοθεραπεία σήμερα: Εκπαίδευση και επαγγελματικές προοπτικές», Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάιος 2004.
 1. Κασβίκης Γ.: Δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας της Μονάδας Θεραπείας Συμπεριφοράς του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, Μάιος, 2004.
 1. Σωτηροπούλου Β.: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 12 μηνών λειτουργίας της Μονάδας Θεραπείας Συμπεριφοράς του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και διερεύνηση του κόστους. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, Μάιος, 2004.
 1. Κουμαντάνου Ε.: Δημογραφικά και κλινικά στοιχεία 75 ελλήνων ασθενών με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή – Η διαφορική επίδραση της θεραπείας συμπεριφοράς. Προκαταρκτικά ευρήματα. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, Μάιος, 2004.
 1. Μ. Λιβανού.: Διερεύνηση της ψυχοπαθολογίας της σχετιζόμενης με σεισμό και των προγνωστικών παραγόντων ανάπτυξής της, 4 χρόνια μετά το σεισμό της Πάρνηθας. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, Μάιος, 2004.
 1. Mytskidou P., Sotiropoulou V., Seryianni C. & Stalikas A.: The relationship among positive emotions, therapeutic alliance and homework compliance in behavioural psychotherapy in anxiety disorders. Poster for the 35th annual meeting of the Society for Psychotherapy Research, 2004.
 1. Mytskidou P.: Treatment outcome and quality of life. The relationship of homework compliance and therapeutic alliance in behavior therapy of anxiety disorders. 1st international conference of psychological society of Northern Greece, December, 2004.
 1. Kasvikis Y.: Routine monitoring of outcome of the Behavior Treatment Unit – Center of Mental Health : 15 years of functioning. First WPA Regional and Intersectional Congress, Athens, Greece, March 2005.
 1. Kasvikis Y.: Fifteen years of routine monitoring of outcome of the Behavior Treatment Unit of Athens (Center of Mental Health and Research). 35th annual congress of the EABCT, Thessaloniki, September, 2005.
 1. Σωτηροπούλου Β.: Evaluation of one year of practice of the Behavior Treatment Unit of Athens: Satisfaction from and reasons for refusing or discontinuation of treatment. 35th annual congress of the EABCT, Thessaloniki, September, 2005.
 1. Koumantanou E.: Clinical effectiveness of exposure based behavior therapy, in two groups of obsessive – compulsive patients with different phenomenological profiles. Preliminary findings. 35th annual congress of the EABCT, Thessaloniki, September, 2005.
 1. Mytskidou P., Kasvikis Y., & Stalikas A.: Therapeutic alliance and homework compliance. Their relationship with outcome in exposure treatment of anxiety disorders. Poster for the 35th annual congress of the EABCT, Thessaloniki, September, 2005.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Ετήσια και διετή εκπαιδευτικά Σεμινάρια εισαγωγής στην Ψυχοθεραπεία Συμπεριφοράς από το 1989 έως σήμερα (με λίγες απουσίες)
Εκδόσεις
Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS). Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής στα Ελληνικά